Rozważania na rozstaju

Rozważania na Rozstaju to polski termin określający amerykańską metodę pracy psychologa lub terapeuty z parami (Discernment Counselling) w sytuacji, gdy jeden z partnerów w związku chce rozstania, a drugi chce pozostać w związku. To forma pomagania w podejmowaniu trudnych dla pary decyzji: o angażowaniu się w naprawę relacji, rozstaniu lub wspólnemu uzgodnieniu odroczenia ostatecznych kroków. Na stronie  znajdziecie szczegółowe informacje, kto ją stworzył, kiedy jest przydatna, dlaczego może być skuteczna i na czym polega.

 

Najczęściej zadawane pytania

Czym są Rozważania na Rozstaju?


Rozważania na Rozstaju to propozycja pomocy psychologicznej dla partnerów, którzy znaleźli się w sytuacji, w której jeden z nich chce pozostać w związku, a drugi chce rozstania.

Autorem takiego sposobu pomagania parom jest William J. Doherty, terapeuta rodzinny i profesor z Uniwersytetu w Minnesocie w USA, który w swej wieloletniej praktyce zauważył, jak rozbieżności w rozumieniu sytuacji w danym momencie życia pary oraz rozbieżności motywacji co do korzystania z usług terapeuty, utrudniają lub uniemożliwiają parom satysfakcjonujące korzystanie z pomocy psychologicznej oraz jak wielu parom rozstającym się towarzyszą wahania co do słuszności decyzji. Z tego powodu stworzył metodę pracy psychologa z parami (zwaną po angielsku „Discernment Counselling”), która ma na celu uzgodnienie rozumienia sytuacji w związku przez obu partnerów zanim podejmą kroki w kierunku rozstania/ rozwodu lub podjęcia terapii. 

Ta forma pracy z psychologiem jest wyjątkowo korzystna dla Klientów, którzy są niepewni swoich decyzji co do przyszłości związkuoraz/ lub niezdecydowani co do podjęcia stałej pomocy  psychoterapeuty w sytuacji zagrożenia rozstaniem. Jeśli więc rozważacie korzystanie z usług prawnika lub terapeuty, zanim zdecydujecie się podjąć którykolwiek z kroków, proponuję formę krótkoterminowej pomocy psychologicznej, która pomoże Wam zdobyć większą pewność i jasność co do przyszłości i kierunku związku na podstawie głębszego zrozumienia tego, co dzieje się między Wami w chwili obecnej.

Czy to jest forma psychoterapii lub mediacji?

 

Rozważania na Rozstaju to forma pomocy psychologicznej, z której można skorzystać:

– przed podjęciem decyzji o terapii partnerskiej,
– przed podjęciem decyzji o rozwodzie lub rozstaniu,
– w trakcie korzystania z pomocy terapeuty, gdy okazuje się, że pomiędzy partnerami nie ma jasności co do tego, czy chcą pozostać parą.

Jest to forma poradnictwa, która ma inne cele niż pomoc terapeutyczna lub coaching. Gdy korzystacie z tej formy pomocy, przedmiotem zainteresowań nie jest np. lepsza komunikacja między Wami lub poprawa życia seksualnego. Nie chodzi więc o rozwiązanie palących problemów między Wami, choć są one poruszane w pewnym stopniu. Podczas spotkań z psychologiem w tej formie rozważacie w jakim kierunku podążacie jako para, uzgadniacie swoje cele na przyszłość – akcent pada na to, byście uzyskali jasność i wspólnie podjęli decyzję co do tego, czy chcecie być razem.

Od innych form pomocy psychologicznej, Rozważania na Rozstaju różni także z góry określona ilość spotkań(maksymalnie 5) zaplanowanych w ich ramach oraz przebieg tych spotkań (zarówno indywidualnie, jak i w parze). Taki sposób pracy psychologa został opracowany na podstawie protokołu stworzonego przez psychologów i badaczy z Uniwersytetu w Minnesocie (Minnessota Couples on the Brink Project).

Kto jest autorem Rozważań na Rozstaju i po co powstały?

 

Discernment Counselling, którego polska nazwa brzmi Rozważania na Rozstaju, ma swojego „ojca” – jest nim profesor Uniwersytetu w Minnesocie, William J. Doherty, który od 2005 roku rozpoczął pracę badawczą nad ambiwalencją wśród rozwodzących się par. W wyniku tych badań okazało się, że około 45% par przechodzących przez proces rozwodu wahało się co do słuszności podejmowanej decyzji. Dodatkowo, Bill Doherty od ponad 30 lat jest terapeutą rodzinnym. Łącząc swoje wnioski z praktyki terapeutycznej z odkryciami badawczymi uznał, iż bardzo przydatną, a wciąż brakującą, formą pomocy dla klientów gabinetów psychologicznych będzie krótkoterminowy proces zajmujący się nie tyle rozwiązywaniem problemów pary, a nakierowany na ocenę, czy w ogóle mogą być/ warto/ chcą je rozwiązywać. 

Taka forma pomocy pomaga też terapeutom i innym osobom profesjonalnie zajmującym się pomaganiem parom wahającym się lub decydującym się na rozstanie lub rozwód. Ta krótka, precyzyjna formuła pozwala osobom zainteresowanym nabrać pewności i jasności co do motywacji podjęcia pracy nad związkiem lub decyzji o jego zakończeniu. Przede wszystkim jest to więc pomoc parze znajdującej się w kryzysowym momencie związku, ale wspomaga też inne osoby wspierające je w tym procesie poprzez głębsze zrozumienie prawdziwych celów partnerów.

Co zyskuję/ zyskujemy, korzystając z Rozważań na Rozstaju?

 

Rozważania na Rozstaju to propozycja dla osób, które nie są pewne, czy chcą podjąć decyzję o rozstaniu lub rozwodzie albo czy chcą podjąć wysiłek pracy nad swoim związkiem np. w procesie psychoterapii, a w szczególności, gdy jedna z osób chce rozstania, a druga chce pozostać w związku. Bardzo często przy takiej rozbieżności między partnerami oraz wahaniach w każdym z partnerów pomocna jest pomoc trzeciej postronnej osoby, która poprowadzi w kierunku lepszego zrozumienia własnych i wzajemnych ambiwalencji, różnic i wątpliwości. Moim zdaniem krótka formuła Rozważań na Rozstaju, konkretnie zaplanowany ich przebieg oraz poszanowanie obu motywacji (do rozstania oraz do zachowania związku) pozwala na lepsze zrozumienie siebie i partnera w tej trudnej sytuacji, a ostatecznie na podjęcie odpowiedzialnej decyzji. 

W tym procesie pomagam w podjęciu jednej z trzech dróg: wytyczyć ścieżkę do zachowania związku(także poprzez nakreślenie celów koniecznych, aby stworzyć udany związek w przyszłości); podjąć decyzję o rozstaniu (również poprzez towarzyszenie w rozumieniu przyczyn zakończenia związku) lub odłożyć decyzję na inny czas.

W trakcie Rozważań obie strony przyglądają się swojemu wkładowi z przeszłości do kondycji relacji teraz, zarówno indywidualnie, jak i w parze. Celem tych spotkań ma być jasność i pewność co do decyzji, którą para podejmuje odnośnie przyszłości swojego związku. Jeżeli Klienci sobie tego życzą, na koniec spotkań proponuję namiary osób, które mogą pomóc w realizacji decyzji podjętych podczas Rozważań (mediatora, prawnika, psychoterapeuty lub psychologa).

Jaki przebieg mają spotkania w trakcie Rozważań na Rozstaju?

 

Rozważania na Rozstaju przewidują od 1 do maksymalnie 5 spotkań z psychologiem. Pierwsze trwa 2 godziny, pozostałe 1,5 godziny. Spotkania w gabinecie poprzedzają dwie rozmowy telefoniczne. Dokładna ilość spotkań jest uzgadniana po pierwszej sesji.

Na sesję przychodzi para wspólnie, ale czas jest dzielony zarówno na wspólne rozważania, jak i indywidualne.

O kosztach spotkań osoby zainteresowane są informowane w pierwszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

Czy są przeciwskazania do skorzystania z Rozważań na Rozstaju?

 

Tak, jest kilka sytuacji, w których para nie może skorzystać z takiej formy pomocy:

– jeden z partnerów już podjął decyzję o rozstaniu i chce, by podczas sesji druga z osób pogodziła się z podjętą decyzją
– partner lub partnerzy są zagrożeni przemocą fizyczną
– toczy się postępowanie w sądzie przeciwko jednemu z partnerów w sprawie dotyczącej wspólnego życia partnerów
– jeden z partnerów zmusza drugiego do korzystania z pomocy psychologicznej.

Dlaczego wybrałam pomaganie poprzez Rozważania na Rozstaju?

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Spotykam się zarówno z osobami indywidualnie, jak i w parze w kontekście ich bliskich relacji czyli tzw. spraw związkowych. Mimo stosunkowo krótkiego doświadczenia ambiwalencja, wątpliwości co do wyborów partnera, związku, rozstania są dla mnie codziennością spotkań w gabinecie. Kiedy trafiłam na informacje o Discernment Counselling i badania z nim związane, bardzo zainteresowałam się tą formułą pracy z Klientami w sytuacji kryzysu rozwodowego lub zagrożenia rozstaniem ze względu na jego krótkoterminową formę, możliwość połączenia perspektywy pary z indywidualnymi rozważaniami oraz cel tej pracy: uzyskania lepszego zrozumienia swojej sytuacji przez partnerów zanim podejmą ostateczne decyzje, czy to o końcu związku czy zaangażowaniu się w często długi, wymagający proces zmiany relacji w procesie psychoterapii.

Uważam, że Rozważania na Rozstaju jest wyjątkowo skuteczne dla par, które znalazły się na rozdrożu oraz osób indywidualnych, które znalazły się w sytuacji, kiedy druga z osób w parze chce odejść. Konkretna struktura, stawianie ambiwalencji w centrum rozważań oraz nakierowanie na podjęcie decyzji bardzo sprzyjają wahaniom i trudnościom tego okresu. Osobom, które nie mają pewności, czy chcą korzystać z pomocy psychologicznej dla par, Rozważania potrafią ułatwić zapoznanie się z gabinetem psychologa, przygotowanie do głębszej pracy rozwojowej oraz choć w małym stopniu zmienić sposób konfrontacji z partnerem odnośnie ewentualnego rozstania.

Jestem nadal w trakcie szkolenia w programie prowadzonym przez Williama J. Doherty (nie uzyskałam jeszcze certyfikatu, jestem w trakcie kompletowania kolejnych kroków koniecznych do jego otrzymania). Jednak dzięki swojej życzliwości oraz chęci promowania tej formy pomocy psychologicznej, autorzy z The Doherty Relationship Institute przygotowali polską wersję nazwy i logo Rozważań na Rozstaju, dzięki czemu mogę posługiwać się polskojęzyczną nazwą tego sposobu pomocy parom oraz proponować ją Klientom.

Marta Maciąg, Psycholog

 

Nazywam się Marta Maciąg. Jestem psycholożką pracującą z osobami dorosłymi: indywidualnie i w parach. Najczęściej współpracuję z osobami doświadczającymi samotności (zarówno w relacji, jak i mającymi kłopoty z budowaniem kontaktów), parami wahającymi się co do przyszłości swojego związku oraz osobami przeżywającymi kryzysy emocjonalne związane z ważnymi wydarzeniami życiowymi i odnajdywaniem się w roli rodzinnej i/ lub zawodowej. 

Pracuję w Poznaniu. Prowadzę również konsultacje online (szczególnie w związku z koniecznością wynikającą z sytuacji epidemiologicznej). Zapraszam na spotkania w języku angielskim oraz pary dwujęzyczne. 

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, które odbywam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem członkinią zespołu psycholożek w poznańskim oddziale Centrum Praw Kobiet.

Pracę poddaję regularnej superwizji oraz szkolę się w ośrodkach psychoterapeutycznych w Polsce i zagranicą.  Koncentruję się na pomaganiu Klientom w odnalezieniu znaczeń, które tworzą lub kryją się za problemami w ich życiu. Ważny jest dla mnie autentyczny kontakt z osobą lub parą, z którą się spotykam i szukanie takich opowieści o przeżyciach, które będą pomocne w życiu Klienta/-ów.

Skontaktuj się ze mną

Umówienie spotkania

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, mailowo, przez wiadomość sms lub korzystając z systemu reserwacji serwisu Znany lekarz.

v

Pierwsza sesja

Przyjdź na spotkanie, nie musisz się  przygotowywać, niczego przynosić.

692 789 884

ul. 27 grudnia 9/4a, Poznań

Marta Maciąg - ZnanyLekarz.pl